Η ενδεκάτη εντολή, 1985


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Νάνα Μούσχουρη Нана Мускури


Песни из альбома
Ήλιε που χάθηκες Солнце, что пропало