Κολάζ, 2009


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κολάζ - 2009 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис
Γλυκερία Гликерия


Песни из альбома
Δε θέλω πια να ξαναρθείς Я не хочу больше, чтобы ты снова пришел
Με την πρώτη στάλα С первой каплей
Ο τηλεφωνητής Автоответчик
Στη λεωφόρο της αγάπης На проспекте любви