Μια ματιά σαν βροχή, 1997


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Ξύλινα Σπαθιά Xylina Spathia


Песни из альбома
Μόνο αυτό Только это
Στο βράχο На обрыве