8+Οχτώ, 2002


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен 8+Οχτώ - 2002 - Исполнители альбома
Φίλιππος Νικολάου Филиппос Николау


Песни из альбома
Ποτέ Никогда
Σ' αγαπώ γιατί είσ' ωραία Я люблю тебя, потому что ты красивая