8+Οχτώ, 2002


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен 8+Οχτώ - 2002 - Исполнители альбома
Φίλιππος Νικολάου Филиппос Николау

Скачать бесплатно
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=43299

Песни из альбома
Ποτέ Никогда
Σ' αγαπώ γιατί είσ' ωραία Я люблю тебя, потому что ты красивая