Η χώρα των θαυμάτων, 1992


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Η χώρα των θαυμάτων - 1992 - Исполнители альбома
Γλυκερία Гликерия


Песни из альбома
Μέχρι να βρούμε ουρανό До того, как достигнем неба