Αντώνης Ρέμος Live, 2004


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Αντώνης Ρέμος Live - 2004 - Исполнители альбома
Αντώνης Ρέμος Антонис Ремос


Песни из альбома
Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου Если я откажусь от тебя, любовь моя
Άνθρωποι μονάχοι Люди одинокие
Βρέχει φωτιά στη στράτα μου Падает дождем огонь на дорогу мою
Έκλαψα χτες Я плакал вчера
Κι εσύ θα φύγεις И ты уйдешь
Μια αγάπη για το καλοκαίρι Любовь на лето
Μια φορά μονάχα φτάνει Одного раза только достаточно
Ποια νύχτα σ' έκλεψε Какая ночь тебя похитила
Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες Останови часов стрелки
Το άγαλμα Статуя