Φίλοι και εχθροί, 2006


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Φίλοι και εχθροί - 2006 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/ruvpkkqvq

Песни из альбома
Αισθήματα Чувства
Αν δεν κοιτάζω εσένα Если не смотрю на тебя
Από πάρτι σε πάρτι С вечеринки на вечеринку
Να είσαι εκεί Будь там
Όμορφη μέρα Прекрасный день
Πιες Выпей
Φίλοι και εχθροί Друзья и враги
Χέρια ψηλά Руки вверх