Σάββατο, 2004


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Σάββατο - 2004 - Исполнители альбома
Γιώργος Μαζωνάκης Йоргос Мазонакис

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/fxy8e8vry

Песни из альбома
Αν δεν μπορείς Если не можешь
Έφυγες Ты ушла
Νικοτίνη Никотин
Σάββατο Суббота
Τέσσερις Четыре