Διαδρομή, 1973


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Διαδρομή - 1973 - Исполнители альбома
Σταμάτης Κόκοτας Стаматис Кокотас
Μανώλης Μητσιάς Манолис Митсиас
Θέμης Ανδρεάδης Фемис Андреадис


Песни из альбома
Άσ τους να λένε Пусть говорят
Με λένε Γιώργο Меня зовут Йоргос
Τι καλά Как хорошо