Δημήτρης Μπάσης, 2003


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Δημήτρης Μπάσης - 2003 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μπάσης Димитрис Басис


Песни из альбома
Η ζωή Жизнь
Τριαντάφυλλο Роза