Θα είμαι εδώ, 2003


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Θα είμαι εδώ - 2003 - Исполнители альбома
Δημήτρης Μητροπάνος Димитрис Митропанос


Песни из альбома
Για σένα μόνο Только для тебя
Εγωισμός Эгоизм
Είσαι μια χώρα Ты - страна
Ήμασταν δυο Мы были вдвоем
Θα είμαι εδώ Я буду здесь
Κανείς Никто
Ό,τι φεύγει από κοντά σου Все, что от тебя уходит
Όποιος χώρισε Тот, кто расстался
Σ΄ αυτήν που αγάπησα В ту, которую я полюбил
Το δικό μου το τσιγάρο Моя сигарета
Του κόσμου (Песня) Мира
Ψέματα Ложь