Δύσκολη καρδιά, 2004


album songs with translations


Download free album of greek songs Δύσκολη καρδιά - 2004 - Singers of the album
Δημήτρης Μπάσης Dimitris Basis


Songs of the album
Λαμπάδες Candles