Ψίθυροι καρδιάς, 1997


album songs with translations


Download free album of greek songs Ψίθυροι καρδιάς - 1997 - Singers of the album
Δημήτρης Μπάσης Dimitris Basis


Songs of the album
Ψίθυροι καρδιάς Whispers of heart