Αντώνης Ρέμος, 1996


album songs with translations


Download free album of greek songs Αντώνης Ρέμος - 1996 - Singers of the album
Αντώνης Ρέμος Antonis Remos
Μαντώ Mando


Songs of the album
Εμείς We
Μην απορείς Don't be amazed
Τι ήμουνα για σένα What I was for you
Το κέρμα Coin