Μιχάλης Χατζηγιάννης Live 2011, 2011


album songs with translations


Download free album of greek songs Μιχάλης Χατζηγιάννης Live 2011 - 2011 - Singers of the album
Μιχάλης Χατζηγιάννης Mihalis Hatzigiannis

Download free
http://dfiles.ru/files/2vtmgg5wl

Songs of the album
Αν είναι έτσι η αγάπη If the love is like this
Αν μου τηλεφωνούσες If you called me
Δεν έχω χρόνο I don't have time
Έλα κοντά Come close
Μία από τα ίδια One of the same ones
Παιδί της βροχής Child of the rain
Το καλοκαίρι μου My summer
Το καλύτερο ψέμα The best lie