Μιλάω χρόνια, 2000


album songs with translations


Download free album of greek songs Μιλάω χρόνια - 2000 - Singers of the album
Δημήτρης Μπάσης Dimitris Basis


Songs of the album
Μαύρο σύννεφο Black cloud
Ξαφνικά η καρδιά Suddenly the heart