Η Μαρινέλλα του σήμερα, 1978


album songs with translations


Singers of the album
Μαρινέλλα Marinella


Songs of the album
Να παίζει το τρανζίστορ Let the transitor play
Σήμερα Today