Θάρρος ή Αλήθεια, 2011


album songs with translations


Download free album of greek songs Θάρρος ή Αλήθεια - 2011 - Singers of the album
Μιχάλης Χατζηγιάννης Mihalis Hatzigiannis
Ανδριάνα Μπάμπαλη Andriana Babali


Songs of the album
Βροχή των αστεριών Rain of stars
Γιατί το τραγούδι What for the song
Θάρρος ή αλήθεια Courage or truth
Καθρέφτης Mirror
Με μια αγκαλιά τραγούδια With an armful of songs
Ό,τι θες (Βασιλιάς) Everything you want (King)
Σ' αγαπώ I love you
Τα μηνύματά σου Your messages
Τρεις ζωές Three lives