Μια ματιά σαν βροχή, 1997


album songs with translations


Singers of the album
Ξύλινα Σπαθιά Xylina Spathia


Songs of the album
Μόνο αυτό Only this
Στο βράχο On the precipice