Μικρές πολιτείες, 1974


album songs with translations


Singers of the album
Γιώργος Νταλάρας George Dalaras


Songs of the album
Τώρα που θα φύγεις Now, when you will go away