Φίλοι και εχθροί, 2006


album songs with translations


Download free album of greek songs Φίλοι και εχθροί - 2006 - Singers of the album
Μιχάλης Χατζηγιάννης Mihalis Hatzigiannis

Download free
http://dfiles.ru/files/ruvpkkqvq

Songs of the album
Αισθήματα Feelings
Αν δεν κοιτάζω εσένα If I don't look at you
Από πάρτι σε πάρτι From party to party
Να είσαι εκεί Be there
Όμορφη μέρα Nice day
Πιες Drink
Φίλοι και εχθροί Friends and enemies
Χέρια ψηλά Hands up