Δημήτρης Μπάσης, 2003


album songs with translations


Download free album of greek songs Δημήτρης Μπάσης - 2003 - Singers of the album
Δημήτρης Μπάσης Dimitris Basis


Songs of the album
Η ζωή The life
Τριαντάφυλλο Rose