Μικροαστικά, 1973


album songs with translations


Download free album of greek songs Μικροαστικά - 1973 - Singers of the album
Μίμης Χρυσομάλλης Mimis Chrisomallis


Songs of the album
Μακριά από την πόλη Far from the city