Σταλιά σταλιά, 1969


album songs with translations


Download free album of greek songs Σταλιά σταλιά - 1969 - Singers of the album
Μαρινέλλα Marinella


Songs of the album
Άνοιξε πέτρα Open, stone
Σταλιά-σταλιά Drop by drop