Κωνσταντίνος Αργυρός


Konstantinos Argiros

list of songs with translations, biography, discography
Songs
Ты 'будь, что будет'
You are whatever
Я выпью сегодня луну
Tonight I will drink the moon
Ошибка моя
My mistake
Скажи ей
Tell her
Рассветы
Daybreak
Возьми меня в объятье
Embrace me

Music for the songs
Ошибка моя
My mistake

Lyrics for the songs
Ошибка моя
My mistake