Κατερίνα Κούκα


Katerina Koyka

list of songs with translations, biography, discographySongs
Не существуют ангелы
There are no angels
Моряк (Один корабль из Пирея)
Sailor (A ship from Pireas)
Зачем тебе деньги
What do you need money for