Λάκης Παππάς


Lakis Pappas

list of songs with translations, biography, discographySongs
Пойдем со мной
Come with me
Чувствительный вор
A sensitive thief
Кто-то празднует
Someone celebrates
Даже если глаза твои
Even if your eyes
Не уставай любить меня
Don't get tired of loving me
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon

Lyrics for the songs
Кто-то празднует
Someone celebrates