Γιοβάννα


Giovanna

list of songs with translations, biography, discography
Songs
Если вспомнишь мечту мою
If you remember my dream
Если я откажусь от тебя, любовь моя
If I deny you, my love