Θεόφραστος Σακελλαρίδης


Theofrastos Sakellaridis

list of songs with translations, biography, discographyMusic for the songs
Надевает Дуче форму свою
Duce puts on his uniform