Φωτεινή Βελεσιώτου


Fotini Velesiotoy

list of songs with translations, biography, discographySongs
Глянь-ка, кого я ждал
Have a look, whom I was waiting for
Пошлины
Tolls
Зейбекико
Zeibekiko
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Эллада, матушка моя
Greece, my mother
Мама, где я живу
Mother, where I live
Пчелы
Bees
Первая осень
First autumn
Пепел
Ashes