Γράψε μου κάτι


lyrics translation from greek


Γράψε μου κάτι
Μουσική:
Μάριος Τόκας

Τις Κυριακές που δεν μπορώ
μονάχος να πεθαίνω
ένα τραγούδι ερωτικό
μου καίει το στόμα το πικρό


Γράψε μου κάτι,
γράψε μου κάτι
και μη μου γράφεις
λόγια για αγάπη
έχω τρεις νύχτες
να κλείσω μάτι
γράψε μου κάτι


Τις Κυριακές που δεν ρωτάς
μονάχος πως αντέχω
ένα τραγούδι απελπισιάς
μου καίει τα χείλη σαν φωτιάWrite to me something

On Sundays, when I can't
I die alone
A love song
Burns my bitter mouth


Write to me something
Write to me something
And don't write me
Words about love
I have three nights
To close eyes
Write to me something


On Sundays, when you don't ask
How I endure alone
A song of despair
Burns my lips like fire


Translated by Marina Boronina
Напиши мне что-нибудь

По воскресеньям, когда я не могу
Один умирать
Песня любовная
Мне обжигает уста горькие


Напиши мне что-нибудь
Напиши мне что-нибудь
И не пиши мне
Слова о любви
Я три ночи
Не смыкал глаз
Напиши мне что-нибудь


По воскресеньям, когда ты не спрашиваешь
Как я один выдерживаю
Песня отчаяния
Мне обжигает губы как огонь


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Γράψε μου κάτι" ("Write to me something") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos