Με λένε Γιώργο


lyrics translation from greek


Με λένε Γιώργο

Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω
για της αγάπης τον γλυκόπικρο καημό,
Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαδάω,
δεν περιμένω κανενός τον γυρισμό.


Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω
θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή,
Γιατί δεν έκανα ό,τι θά 'πρεπε να κάνω,
γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή.They call me Yorgos

They call me Yorgos and I never sing
About the sweet-bitter anguish of love
I am not accustomed to pluck daizies
I don't wait for anyone's coming back


They call me Yorgos and I never sing
I will suffer every moment in the life
Because I haven't done what I had to do
Because as a human I had lack of backbone


Translated by Marina Boronina
Меня зовут Йоргос

Меня зовут Йоргос и я никогда не пою
О любви сладко-грустной тоске,
Я не привык у маргариток отрывать лепестки,
Я не жду ничьего возвращения


Меня зовут Йоргос и я никогда не пою,
Я буду в жизни страдать каждый миг,
Потому что я не сделал того, что надо было сделать,
Потому что как человек я был безвольным.


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Με λένε Γιώργο" ("They call me Yorgos") is in the following albums:

Notes
Note, the composer and tha lyrisist of the songs have the same name Yorgos.
Look video, clip and/or listen to audio
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manolis Mitsias

Look video, clip and/or listen to audio
Γιώργος Μαζωνάκης
Йоргос Мазонакис
Giorgos Mazonakis

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos

Look video, clip and/or listen to audio
Γιώργος Χατζηνάσιος
Йоргос Хатзинасиос
Giorgos Hatzinasios