Δεύτερη ζωή


lyrics translation from greek


Δεύτερη ζωή

Μεγαλώνει
του χρόνου το σεντόνι
Το σήμερα σκεπάζει
Γίνεται χθες και μας αλλάζει


Έλα ν’ αγκαλιαστούμε
Μόνο μαζί
ήλιος και βροχή
θα μπορέσουμε
μια δεύτερη ζωή


Πάρε απ’ την καρδιά μου
το φως που σου ταιριάζει
Ό,τι αγαπώ
σε σένα μοιάζειSecond life

Grows up
The sheet of the time
It covers today
Turns into yesterday and changes us


Come for we to embrace
Only together
The sun and the rain
We will cope with
Second life


Take from my heart
The light, which fits you
Everything I love
Is similar to you


Translated by Marina Boronina
Вторая жизнь
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

Растет
Простыня времени
И сегодня покрывает
Превращается во вчера и нас меняет


Приходи, мы обнимемся
Только вдвоем
Солнце и дождь
Мы справимся
Со второй жизнью


Возьми из сердца моего
Свет, который тебе подходит
Все то, что я люблю,
Похоже на тебя


Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mihalis Hatzigiannis