Τριαντάφυλλο


lyrics translation from greek


Τριαντάφυλλο
Εκτελεστής:
Δημήτρης Μπάσης

Σαν παραμύθι παιδικό
τελειώνει τ' όνειρο αυτό,
σαν καραβάνι φεύγει,
κι εσύ λουλούδι πλαστικό
που δε ζητά ποτέ νερό,
μια γέφυρα κομμένη


Τριαντάφυλλο η ζωή μου
και την έκοψες,
ότι δεν ξαναγυρίζεις
μου το ξέκοψες


Σαν το ναυάγιο στο βυθό
που περιμένει μοναχό
κάποιος να το σηκώσει,
είμαι ένα βήμα απ' το κενό
και προσπαθώ να κρατηθώ
και ποιος θα με γλιτώσειRose
Performer:
Dimitris Basis

As children's tale
The dream finishes
As caravan leaves
And you (are) a plastic flower
Which never asks for water
A cut bridge


My life (is) rose
And you did cut it
That you will not come back
You did cut me short


As a shipwreck in the deep
Which waits alone
For someone to rise it up
I am one step away from the emptiness
And I try to hold on
And who will save me


Translated by Marina Boronina
Роза
Исполнитель:
Димитрис Басис

Как сказка детская
Заканчивается мечта эта,
Как караван уходит,
И ты цветок пластиковый,
Что не просит никогда воды,
Мост разломленный


Роза жизнь моя,
И ее ты срезала
Что ты не вернешься снова,
Мне ты отрезала


Как обломок кораблекрушения в пучине,
Который ждет, одинокий,
Что кто-то его поднимет
Я в шаге от пустоты,
И пытаюсь сдержаться,
И кто меня спасет


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Τριαντάφυλλο" ("Rose") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis