Να `χα τα χρόνια σου


lyrics translation from greek


Να `χα τα χρόνια σου
Εκτελεστές:
Σταμάτης Κόκοτας

Είκοσι χρονών και κλαις
για μια αγάπη σου χαμένη
είκοσι χρονών τι θες
ποιος σου είπε ότι φταις
η ζωή σε περιμένει


Νά `χα τα χρόνια σου
αχ και να τα `χα
Νά `χα τα χρόνια σου
αυτά μονάχα


Τα σγουρά σου τα μαλλιά
άσε με να τα χτενίσω
κι αν σου πήραν την καρδιά
θα κινήσω μια βραδιά
να σου τηνε φέρω πίσωI wish I had your years
Performers:
Stamatis Kokotas

Twenty years old, and you cry
About your lost love
Twenty years, what do you want
Who told you that you are to blame
The life is waiting for you


I wish I had your years
Ah, I wish I had them
I wish I had your years
Only them


Your curly hair
Allow me to comb them
And if they have taken your heart
I will set out one evening
To bring it back to you


Translated by Marina Boronina
Были бы у меня твои годы
Исполнители:
Стаматис Кокотас

Двадцать лет (тебе), и ты плачешь
О любви своей потерянной
Двадцать лет, что ты хочешь
Кто тебе сказал, что ты виновата
Жизнь тебя ждет


Были бы у меня твои годы
Ах, были бы они у меня
Были бы у меня твои годы
Они лишь


Кудрявые твои волосы
Разреши мне их расчесать
И если у тебя забрали сердце
Я отправлюсь в путь одним вечером
Чтобы тебе принести его назад


Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σταμάτης Κόκοτας
Стаматис Кокотас
Stamatis Kokotas