Το τρένο των οκτώ


lyrics translation from greek


Το τρένο των οκτώ
Μουσική:
Klaus Munro
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Μέσα στο τρένο αυτό,
το τρένο των οκτώ
δεν ταξιδεύεις εσύ
αγάπη μου χρυσή,
ταξιδεύει η λύπη μου
και το καρδιοχτύπι μου
απόψε μέσα στο τρένο αυτό,
το τρένο των οκτώ.


Καλό ταξίδι και κει που πας
να με θυμάσαι να μ' αγαπάς
να 'χω κουράγιο και να μπορώ
να σε καρτερώ, να σε καρτερώ.

Καλό ταξίδι κι αν πας μακριά
σ' έχω κλειδώσει μες στην καρδιά
και να γυρίσεις με το καλό
τον Θεό παρακαλώ.


Ένας μεγάλος σταθμός,
μεγάλος κι ο καημός
ένας πικρός ουρανός
πικρός κι ο χωρισμός,
έφυγ' η αγάπη μου
κύλησε το δάκρυ μου
απόψε μέσα στο τρένο αυτό,
το τρένο των οκτώ.The 8 o'clock train
Performer:
Vicky Leandros

In the train,
The 8 o'clock train
You don't travel,
My golden love,
My grief travels
And my heartbeat
Tonight in this train,
The 8 o'clock train


Happy journey and there, where you are going to,
Remember me, love me
For me to have courage and to be able
To wait for you, to wait for you

Happy journey, and if you go far away
I have closed you inside my heart,
And for you to come back with good
I ask the God


A big railway station,
The bitterness is big either
A bitter sky,
The parting is big either
My love left,
My tear rolled
Tonight in this train,
The 8 o'clock train


Translated by Marina Boronina
Восьмичасовой поезд
Музыка:
Клаус Мунро
Исполнитель:
Вики Леандрос

Внутри этого поезда,
Восьмичасового поезда
Не путешествуешь ты,
Моя золотая любовь
Путешествует мое горе
И сердцебиение мое
Сегодня вечером в этом поезде,
Восьмичасовом поезде


Доброго пути, и там, куда едешь,
Вспоминай меня, люби меня
Чтобы у меня было мужество, и чтобы я могла
Тебя ждать, тебя ждать

Доброго пути, даже если направляешься далеко
Я закрыла тебя на ключ в моем сердце
И чтобы ты вернулся с добром,
Бога прошу.


Большой вокзал,
Большое и горе
Горькое небо,
Горькое и расставание
Уехала любовь моя,
Скатилась слеза моя,
Сегодня вечером в этом поезде,
Восьмичасовом поезде.


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Το τρένο των οκτώ" ("The 8 o'clock train") is in the following albums:

Download free
Vicky Leandros
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=19696 , song 04. No registration is needed.
Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Vicky Leandros