Τ΄ όνομά σου


lyrics translation from greek


Τ΄ όνομά σου

Δε θα σε πω βροχή
μην φύγεις και μ’ αφήσεις
δε θα σε πω φωτιά
μη τύχει και μου σβήσεις
δε θα σε πω καημό
μήπως και με πληγώσεις
και πρωινό χιονιά
μήπως και μου παγώσεις


Θα σε λέω ψωμί, θα σε λέω νερό
για να σ’ έχω αγάπη μου όσο ζω
θα σε λέω ψωμί, θα σε λέω νερό,
θα σε λέω και χώμα
για να σ’ έχω κι αν χαθώ ακόμα


Δε θα σε πω γιορτή
για να μην τελειώσεις
ούτε μικρό παιδί
να θες να μεγαλώσεις
δε θα σε πω σκιά
τον ήλιο να μη χάσεις
δέντρο στην ερημιά
για να μη μου διψάσειςYour name

I will not call you rain
For you not to go away and not to leave me
I will not call you fire

I will not call you anguish
What if you hurt me
And the morning snow
What if you will freeze me


I will call you bread, I will call you water
To have you, my love, as long as I live
I will call you bread, I will call you water
I will call you earth
To have you, even if I become already lost


I will not call you holiday
For you not to finish
As well as little child
For you (not to) want to grow up
I will not call you shadow
For you not to loose the sun
The tree in the desert
For you not to be thursty


Translated by Marina Boronina
Имя твое

Я не назову тебя дождем,
Чтобы ты не уходила и не оставляла меня
Я не назову тебя огнем,
Чтобы не вышло так, что ты у меня погасла
Я не назову тебя тоской
Вдруг ты мне причинишь боль
И утренним снегом
Вдруг ты у меня заледенеешь


Я буду звать тебя хлебом, я буду звать тебя водой
Чтобы ты у меня была, любовь моя, пока я живу
Я буду звать тебя хлебом, я буду звать тебя водой
Я буду звать тебя землей
Чтобы ты у меня была, даже если я пропаду уже


Я не назову тебя праздником,
Чтобы ты не закончилась
Ни маленьким ребенком
Чтобы ты не захотела вырасти
Я не назову тебя тенью
Солнце чтобы ты не потеряла?
Деревом в пустыне
Чтобы ты у меня не жаждала


Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos