Έχει πάει η ώρα μία


lyrics translation from greek


Έχει πάει η ώρα μία

Είναι κάποιες αγάπες
που αφήνουν σημάδια
που σε κάνουν να λιώνεις
και να πίνεις τα βράδια.

Είναι κάποιες αγάπες
που να σβήσουν δε λένε
που αφήνουνε στάχτες
και δυο μάτια που κλαίνε.


Μια σταγόνα ευτυχίας
να πληρώνω μια ζωή
βαρέθηκα.

Έχει πάει η ώρα μία
και να σκέφτομαι εσένα
βρέθηκα.

Έχει πάει η ώρα μία
σαν και εσένα άλλη καμία
να φωνάζω βρέθηκα.


Είναι κάποιες αγάπες
που αξέχαστες μένουν
θες εσύ να ξεφύγεις
μα αυτές επιμένουν.

Είναι κάποιες αγάπες
που το μίσος γεννάνε
τα φιλιά τους αγκάθια
το κορμί σου τρυπάνε.It's past one o'clock

There are some loves
That leave scars
That make you melt
And drink in the evenings

There are some loves
That refuse to vanish
That leave ashes
And eyes, which cry


One drop of happiness
To pay with life -
I am fed up (with that)

It's past one o'clock
And I have found myself*
thinking about you

It's past one o'clock
I found myself, that I didn't call*
Noone else like you


There are some loves
That remain unforgettable
You want to evade
But they persist

There are some loves
That bear hate
Their kisses thorns
Pierce your body


Translated by Marina Boronina
Прошел уже час ночи

Бывают некоторые любови
Что оставляют следы
Что заставляют тебя таять
И пить вечерами

Бывают некоторые любови
Что угасать не собираются
Что оставляют пепел
И глаза, что плачут


Каплей счастья
Оплачивать жизнь
Мне надоело

Прошел уже час ночи
И думающим о тебе
Я оказался

Прошел уже час ночи
Как тебя никакую другую
Я не звал, как оказалось


Бывают некоторые любови
Что незабываемыми остаются
Хочешь ты избежать,
Но они упорствуют

Бывают некоторые любови
Что ненависть рождают
Поцелуи их шипы
Тело твое пронзают


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Έχει πάει η ώρα μία" ("It's past one o'clock ") is in the following albums:

Notes
*The translations for these strings are swapped.

The phrase "και να σκέφτομαι εσένα βρέθηκα" maybe translated more precisely: "I have found myself in the situation when I didn't call anyone like you".
Look video, clip and/or listen to audio
Πασχάλης Τερζής
Пасхалис Терзис
Paschalis Terzis

Look video, clip and/or listen to audio
Σταμάτης Γονίδης
Стаматис Гонидис
Stamatis Gonidis