Μαύρο σύννεφο


lyrics translation from greek


Μαύρο σύννεφο
Εκτελεστής:
Δημήτρης Μπάσης

Ένα μαύρο σύννεφο κοιτάζω
που στον ουρανό αργά πηγαίνει
κι όσο πιο πολύ αναστενάζω
τόσο προς τα 'μένα κατεβαίνει


Ένα σύννεφο πήρε κι εσένα
κι είναι όλα τα όνειρα συννεφιασμένα


Μέσα σ' ένα σύννεφο είμαι τώρα
κι όλα αυτού του κόσμου φέγγουν άσπρα,
να 'βρισκα κι εσένανε μια ώρα
σ' ένα σύννεφο κάτω από τ' άστρα.Black cloud
Performer:
Dimitris Basis

I watch a black cloud
Which is slowly moving in the sky
And the more I sigh
The more it goes down to me


A cloud has taken you too
And all th dreams are overcast


I'm inside a cloud now
And everything of this world shines with white
I wish I found you once
In a cloud under the stars


Translated by Marina Boronina
Черная туча
Исполнитель:
Димитрис Басис

Черную тучу я наблюдаю
Которая в небе медленно плывет
И чем больше вздыхаю,
Тем ближе ко мне спускается


Туча забрало и тебя
И все мечты покрыты тучами


Внутри тучи я сейчас
И все в этом мире сияет белым
Найти бы тебя однажды
В одной из туч под звездами


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Μαύρο σύννεφο" ("Black cloud") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis