Θα σε πάρω να φύγουμε


lyrics translation from greek


Θα σε πάρω να φύγουμε

Θα σε πάρω να φύγουμε
σ' άλλη γη σ' άλλα μέρη
που κανέναν δεν ξέρουμε
και κανείς δεν μας ξέρει


Δεν θα έχει η αγάπη μας
καρδιοχτύπια και πόνους
κι αγκαλιά θα βαδίζουμε
στους μεγάλους τους δρόμους


Θα σε πάρω να φύγουμε
ως του κόσμου την άκρη
για να πάψει απ' τα μάτια σου
να κυλάει το δάκρυI will take you for we to leave

I will take you for we to leave
To another land, to another places
Where we don't know anyone
And nobody knows us


Our love will not have
Anxieties and pains
And in embrace we will walk
In big roads


I will take you for we to leave
To the end of the world
To stop from your eyes
A tear to roll.


Translated by Marina Boronina
Я заберу тебя, чтобы мы ушли

Я заберу тебя, чтобы мы ушли
На другую землю, в другие места,
Где никого мы не знаем
И никто нас не знает.


Не будет у любви нашей
Беспокойств и болей,
И в объятье мы будем шагать
По большим дорогам.


Я заберу тебя, чтобы мы ушли
На земли край,
Чтобы перестала из глаз твоих
Течь слеза.


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Θα σε πάρω να φύγουμε" ("I will take you for we to leave") is in the following albums:

Download free
Aleka Kanellidou
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=20168 , song 01
Look video, clip and/or listen to audio
Μαρινέλλα
Маринелла
Marinella

Look video, clip and/or listen to audio
Ελίζα Μαρέλλι
Элиза Марелли
Elisa Marelli

Look video, clip and/or listen to audio
Τέρης Χρυσός
Терис Хрисос
Teris Chrisos

Look video, clip and/or listen to audio
Μπέσσυ Αργυράκη
Бесси Аргираки
Bessi Argiraki