Άνθρωπος είσαι και λυγάς


lyrics translation from greek


Άνθρωπος είσαι και λυγάς

Το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνε
το ξέρω πως είναι ντροπή
μα ένα σου λέω μονάχα
να μη σε βρει


Όσο δυνατός κι αν είσαι
όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς
άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι
άνθρωπος είσαι και λυγάς


Το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνε
μα τέτοιες στιγμές πώς κρατάς
και σκέψου αν δεν είχα κι εσένα
να μ' αγαπάςYou are human and you bend down

I know it, men do not cry
I know it, it is a shame
But I tell you one thing only
For not to find you:


No matter how strong you are
No matter how much you endure and hold back
You are human, you are human,
You are human and you bend down.


I know it, men do not cry
But in such moments how to hold on
And think,how it would be if I didn't have you
To love me.


Translated by Marina Boronina
Человек ты и сгибаешься

Я знаю, мужчины не плачут
Я знаю, что это стыд
Но тебе говорю, лишь одно
Пусть тебя не найдет:


Насколько бы сильным ты ни был,
Сколько бы ты ни выносил и не сдерживался,
Человек ты, человек ты,
Человек ты и сгибаешься.


Я знаю, мужчины не плачут,
Но такие моменты как удержишься,
И подумай, если б у меня не было тебя,
Чтобы ты меня любила.


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Άνθρωπος είσαι και λυγάς" ("You are human and you bend down") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Στράτος Διονυσίου
Стратос Дионисиу
Stratos Dionisioy

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antonis Remos

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Μακρόπουλος
Никос Макропулос
Nikos Makropoulos