Αν, αν γυρίσεις, αν


lyrics translation from greek


Αν, αν γυρίσεις, αν

Αν, αν γυρίσεις, αν
θα υπάρχουν ελπίδες να ζήσω ακόμα
Αν, αν γυρίσεις, αν
θα γελάσει και πάλι το πικρό μου το στόμα.


Αν γυρίσεις, αν
θα βρω ξανά φωνή να τραγουδήσω
Αν γυρίσεις, αν
τα χέρια μου θ' απλώσω και τα σύνορα θα κλείσω
Αν γυρίσεις αν,
αν γυρίσεις αν
θα ξαναγεννηθώ.


Αν, αν γυρίσεις, αν
σαν λουλούδι στον ήλιο η ζωή μου θ΄ανθίσει
Αν, αν γυρίσεις, αν
μια σελίδα καινούρια για μένα θ' αρχίσει.Если, если ты вернешься, если
Исполнители:
Яннис Пулопулос

Если, если ты вернешься, если
Будут надежды прожить мне еще
Если, если ты вернешься, если
Улыбнется снова горький мой рот


Если ты вернешься, если
Я найду снова голос спеть
Если ты вернешься, если
Руки свои раскрою и границы закрою
Если ты вернешься, если
Если ты вернешься, если
Я возрожусь


Если, если ты вернешься, если
Как цветок на солнце жизнь моя расцветет
Если, если ты вернешься, если
Страница новая для меня начнется


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Αν, αν γυρίσεις, αν" ("If, if you come back, if") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πουλόπουλος
Яннис Пулопулос
Yannis Poulopoulos