Άνοιξε, άνοιξε γιατί δεν αντέχω


lyrics translation from greek


Άνοιξε, άνοιξε γιατί δεν αντέχω

Το παράθυρο κλεισμένο,
σφαλισμένο, σκοτεινό,
για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγεις
πεισματάρα, να σε 'δω;


Άνοιξε, άνοιξε,
γιατί δεν αντέχω,
φτάνει πια, φτάνει πια
να με τυραννάς.


Ξεροστάλιασα στ' αγιάζι
ώρες να σου τραγουδώ,
η καρδιά μου φλόγες βγάζει,
μα δε βγαίνεις να σε 'δω.Open, open, because I can't stand

The window is closed,
Shut, dark,
For what reason you don't open it,
Stubborn one, for me to see you?


Open, open,
Because I can't stand,
Enough already, enough already
To torture me.


I have stuck on cold
Hours to sing to you
My heart cuts blazes
But you don't go out for me to see you


Translated by Marina Boronina
Открой, открой, потому что я не могу

Окно закрыто,
Заперто, темное,
По какой причине ты его не открываешь,
Упрямица, чтобы я тебя увидел?


Открой, открой,
Потому что я не могу,
Хватит уже, хватит уже
Меня тебе мучить.


Я утомился на холоде
Часами тебе петь,
Сердце мое языки пламени высекает,
Но ты не выходишь, чтобы я тебя увидел.


Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σωτηρία Μπέλλου
Сотирия Беллу
Sotiria Bellou

Look video, clip and/or listen to audio
Στράτος Διονυσίου
Стратос Дионисиу
Stratos Dionisioy

Look video, clip and/or listen to audio
Κώστας Μακεδόνας
Костас Македонас
Kostas Makedonas

Look video, clip and/or listen to audio
Φλέρυ Νταντωνάκη
Флери Дадонаки
Flery Dadonaki

Look video, clip and/or listen to audio
Καλλιόπη Βέττα
Каллиопи Ветта
Kalliopi Vetta

Look video, clip and/or listen to audio
Καίτη Γκρέυ
Кэти Грей
Katy Grey