Ένα γράμμα


lyrics translation from greek


Ένα γράμμα

Σου γράφω ένα γράμμα,
όχι πως θέλω να στο δώσω.
Να έτσι, για να μιλήσω λίγο
μαζί σου.


Η ώρα είναι δώδεκα,
σ' αγαπώ όπως στις έντεκα,
στις δέκα, στις οκτώ.


Δε θέλω άλλο τίποτα,
είναι πια κάθε μου κύτταρο
γεμάτο σ' αγαπώ.


Είμαι γύρω σου,
είμαι πλάι σου,
φώναξέ με,
είμαι για σένα.


Μέσ' στα μάτια μου,
μέσ' στα χέρια μου
μόνο η δικιά σου η μορφή,
είμαι δικός σου.A letter

I'm writing a letter to you
Not that I want to give it to you
Well, just, to speak a little
With you


The time is twelve
I love you as at eleven
At ten, at eight


I don't want anything else
My every cell now
Is filled with "I love you"


I am around you
I am close to you
Call me
I am for you


In your eyes
In your hands
Only your image
I am yours


Translated by Marina Boronina
Письмо

Я пишу тебе письмо
Не то, чтобы я хочу тебе его отдать.
Просто так, поговорить немного
С тобой.


Время двенадцать,
Я люблю тебя, как любил в одинадцать,
В десять, в восемь.


Я не хочу ничего другого,
Это уже каждая моя клетка,
Наполненная "я люблю тебя".


Я вокруг тебя,
Я рядом с тобой,
Позови меня,
Я для тебя.


В глазах твоих,
В руках твоих
Только твой образ,
Я твой.


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Ένα γράμμα" ("A letter") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Yannis Parios

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antonis Remos

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Βαρδής
Антонис Вардис
Antonis Vardis