Απόψε θέλω να πιω


lyrics translation from greek


Απόψε θέλω να πιω

Απόψε θέλω να πιω
τίποτα μετά να μη θυμάμαι
μέσα στον καπνό να παγιδευτώ
συνέπειες να μη φοβάμαι


Απόψε θέλω να πιω
θέλω να ξεφύγω από τα όριά μου.
Μέσα στον καπνό να εξομολογηθώ.
Για τα χαμένα όνειρά μου.


Θα ανάβω με τσιγάρα
θα σβήνω με ποτά
τώρα που πήρα τη λαχτάρα
στάχτη να γίνουν όλα πια.


Απόψε θέλω να πιω...
Όλους κι όλα να τα διαγράψω.
Μέσα στον καπνό να εξαφανιστώ
πίσω να μην ξανακοιτάξωСегодня я хочу выпить

Сегодня я хочу выпить,
Чтобы потом ничего не помнить,
В дыму попасться в ловушку,
Последствий чтобы не бояться.


Сегодня я хочу выпить,
Хочу ускользнуть за пределы себя,
В дыму исповедаться
За потерянные мечты мои.


Я зажгу сигаретами,
Потушу напитками,
Сейчас, когда я испытал трепет,
Пеплом пусть все уже станет.


Сегодня я хочу выпить,
Всех и все вычеркнуть,
В дыму исчезнуть,
Назад чтобы не смотреть.


Translated by Marina Boronina
Download free
Haris Aleksiou
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=19919 , song 22, no registration is needed.
Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Haris Aleksiou

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis

Look video, clip and/or listen to audio
Ζαφείρης Μελάς
Зафирис Мелас
Zafiris Melas