Μείνε


lyrics translation from greek


Μείνε
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Μείνε
σώμα μου γίνε,
γίνε ψυχή μου
μείνε μαζί μου

Μείνε
μες στον καθρέφτη,
η νύχτα πέφτει
μείνε μαζί μου


Μείνε μες στα όνειρά μου
γίνε φόβος και χαρά μου
μείνε μέσα στη ζωή μου μείνε

Στο λαιμό μου αποκοιμήσου,
να ονειρευτώ μαζί σου
μείνε μέσα στη ζωή μου μείνε


Μείνε
όποιος κι αν είμαι,
σ' έχω ανάγκη
αυτό το βράδυ

Μείνε
σβήνω το χρόνο,
για σένα μόνο
μείνε μαζί μου


Μείνε μες στα όνειρά μου
γίνε φόβος και χαρά μου
μείνε μέσα στη ζωή μου μείνε

Στο λαιμό μου αποκοιμήσου,
να ονειρευτώ μαζί σου
μείνε μέσα στη ζωή μου μείνεStay
Performer:
Antonis Remos

Stay,
Become my body,
Become my soul
Stay with me

Stay
In mirror,
The night is falling
Stay with me


Stay in my dreams,
Become my fear and my joy
Stay in my life, stay

Fall asleep on my neck,
For me to dream with you
Stay in my life, stay


Stay
Whoever I am
I need you
This evening

Stay,
I switch off the time
Only for you
Stay with me


Stay in my dreams,
Become my fear and my joy
Stay in my life, stay

Fall asleep on my neck,
For me to dream with you
Stay in my life, stay


Translated by Marina Boronina
Останься
Исполнитель:
Антонис Ремос

Останься,
Стань моим телом,
Стань моей душой
Останься со мной

Останься
В зеркале,
Опускается ночь
Останься со мной


Останься в моих мечтах,
Стань моим страхом и радостью
Останься в моей жизни, останься

Засни у меня на шее,
Чтобы я помечтал с тобой
Останься в моей жизни, останься


Останься
Кем бы я ни был,
Ты нужна мне
Этим вечером

Останься,
Я выключаю время
Только для тебя
Останься со мной


Останься в моих мечтах,
Стань моим страхом и радостью
Останься в моей жизни, останься

Засни у меня на шее,
Чтобы я помечтал с тобой
Останься в моей жизни, останься


Translated by Irina Varma
Albums and collections
Song "Μείνε" ("Stay") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antonis Remos