Αυτή η νύχτα μένει


lyrics translation from greek


Αυτή η νύχτα μένει

Αυτή η νύχτα μένει
που θα ‘μαστε μαζί
θα φύγεις μακριά μου
πριν έρθει το πρωί
αυτή η νύχτα μένει


Αγάπη μου σε χάνω
έτσι ήτανε γραμμένο
μα όσο ζω στον κόσμο
εσένα θα προσμένω


Αγάπη μου θα φύγεις
έτσι ήτανε γραμμένο
μα όσο ζω στον κόσμο
εσένα θα προσμένωThis night remains

This night remains
When will be together
You will go far away from me
Before the morning to come
This night remains


My love, I lose you
That's how it's predetermined
But as long as I live in the world
I will wait for you


My love, you will leave
That's how it was predetermined
But as long as I live in the world
I will wait for you


Translated by Marina Boronina
Эта ночь остается

Эта ночь остается
Которой мы будем вместе
Ты уйдешь далеко от меня
До того, как настанет утро
Эта ночь остается


Любовь моя, я тебя теряю
Так было предписано
Но пока живу в мире
Тебя я буду ждать


Любовь моя, ты уйдешь
Так было предписано
Но пока живу в мире
Тебя я буду ждать


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Αυτή η νύχτα μένει" ("This night remains") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Στέλιος Καζαντζίδης
Стелиос Казандзидис
Stelios Kazandzidis

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis

Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Haris Aleksiou

Look video, clip and/or listen to audio
Ελένη Βιτάλη
Элени Витали
Eleni Vitali

Look video, clip and/or listen to audio
Κατερίνα Στανίση
Катерина Станиси
Katerina Stanisi