Έλα και πάμε


lyrics translation from greek


Έλα και πάμε
Εκτελεστής:
Νίκος Βέρτης

Σε κοιτώ και μου φτάνει
σ' αγαπώ με μια ματιά
η ζωή κύκλους κάνει
και ο κόσμος αλλάζει τροχιά


Έλα και πάμε φύγαμε καρδιά μου
έλα μαζί μου πάρε με αγκαλιά
έλα και πάμε βάρκα τα όνειρα μου
φύσα καρδιά μου πάρε με μακριά


Μια ματιά χίλιες λέξεις
στο κορμί κρυφή φωτιά
τι ζητάς, τι θα αντέξεις
θα το νιώσω στα πρώτα φιλιά


Έλα και πάμε φύγαμε καρδιά μου
έλα μαζί μου πάρε με αγκαλιά
έλα και πάμε βάρκα τα όνειρα μου
φύσα καρδιά μου πάρε με μακριάCome and let's go
Performer:
Nikos Vertis

I look at you and it's enough for me,
I love you with a glance
Life does circles
And the word changes orbit


Come and let's go, let's leave, my heart
Come with me, embrace me
Come and let's go, my dreams are a boat
Blow my heart, take me far away


A glance thousands of words,
Hidden fire in the body
What you are looking for, what will you bear,
I will feel it in the first kisses


Come and let's go, let's leave, my heart
Come with me, embrace me
Come and let's go, my dreams are a boat
Blow my heart, take me far away


Translated by Marina Boronina
Приходи и пойдем
Исполнитель:
Никос Вертис

Я смотрю на тебя и мне хватает,
Я люблю тебя одним взглядом
Жизнь круги делает
И мир меняет орбиту


Приходи и пойдем, уходим, сердце мое
Пойдем со мной, возьми меня в объятье
Приходи и пойдем, лодка мечты мои
Дуй, сердце мое, возьми меня далеко


Один взгляд тысячи слов,
В теле скрытый огонь
Что ты ищешь, что ты вынесешь,
Я то почувствую в первых поцелуях


Приходи и пойдем, уходим, сердце мое
Пойдем со мной, возьми меня в объятье
Приходи и пойдем, лодка мечты мои
Дуй, сердце мое, возьми меня далеко


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Έλα και πάμε" ("Come and let's go") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Βέρτης
Никос Вертис
Nikos Vertis