Μια φορά μονάχα φτάνει


lyrics translation from greek


Μια φορά μονάχα φτάνει

Θέλεις, το βλέπω, πρόφαση
να φύγεις, να μ’ αφήσεις.
Πρέπει καλά να το σκεφτείς
προτού τ’ αποφασίσεις.


Μια φορά μονάχα φτάνει
να ραγίσει το γυαλί,
η αγάπη μας να σβήσει
και να λιώσει σαν κερί.


Πού θα ’βρεις δρόμο και στρατί
καινούργιο ν’ αρχινήσεις
και πάνω στα χαλάσματα
άλλη ζωή ν’ αρχίσεις;One time is enough

You want, i can see that, pretext
To go away, to leave me
You have to think it over well
Before you make up your mind


One time is enough
The glass to break
Our love to be extinguished
And to melt like a candle


Where will you find a way and a
New path to begin
And on the ruins
Another life to begin?


Translated by Marina Boronina
Одного раза только достаточно

Ты ищешь, вижу, предлог
Уйти, покинуть меня.
Ты подумай хорошенько
Прежде, чем решиться на это.


Одного раза только достаточно
Чтобы разбить стекло,
Нашу любовь погасить,
И растопить, как свечу


Где найдёшь ты путь, чтобы
Дорогой новой пойти
И на развалинах
Начать новую жизнь?


Translated by Constantin Semeonov
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πουλόπουλος
Яннис Пулопулос
Yannis Poulopoulos

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antonis Remos

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos

Look video, clip and/or listen to audio
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Vissi

Look video, clip and/or listen to audio
Δέσποινα Βανδή
Деспина Ванди
Despina Vandi

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Κότσιρας
Яннис Котсирас
Yannis Kotsiras

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis