Τι όμορφα που μ' αγαπάς


lyrics translation from greek


Τι όμορφα που μ' αγαπάς

Στόμα μου γλυκό, στόμα μου πικρό
τι όμορφα, τι όμορφα,
τι όμορφα λες σ’ αγαπώ
όταν μου μιλάς κι όταν μου γελάς
μέσα μου, μέσα μου,
μέσα μου περνάς.


Τι όμορφα που μ’ αγαπάς,
τι όμορφα που με πονάς.


Στόμα μου γλυκό, βλέμμα μου ζεστό,
ζαλίζομαι, ζαλίζομαι,
ζαλίζομαι σαν σε κοιτώ,
κι όταν δε μιλάς και δε μου γελάς,
μέσα μου, μέσα μου,
πόσο με πονάς.How wonderful, that you love me

My sweet mouth, my bitter mouth
How wonderful, how wonderful
How wonderful you say «I love you»
When you speak to me and when you smile to me
Inside me, inside me
You penetrate


How wonderful, that you love me
How wonderful, that you hurt me


My sweet mouth, my hot sight
I am dizzy, I am getting dizzy
I am getting dizzy when I look at you
When you do not speak to me and when you do not smile to me
Inside me, inside me
How much you hurt me


Translated by Marina Boronina
Как хорошо, что ты меня любишь

Губы мои сладкие, губы мои горькие,
Как красиво, как красиво,
Как красиво ты говоришь "я люблю тебя"
Когда ты со мной говоришь и когда мне улыбаешься
Внутрь меня, внутрь меня
Внутрь меня проникаешь.


Как хорошо, что ты меня любишь,
Как хорошо, что мне делаешь больно.


Губы мои сладкие, взгляд мой жаркий,
Теряю голову, теряю голову,
Теряю голову, когда на тебя смотрю,
И когда ты со мной не говоришь и мне не улыбаешься,
Внутри меня, внутри меня
Как ты мне делаешь больно.


Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song "Τι όμορφα που μ' αγαπάς" ("How wonderful, that you love me") is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos